Ethnological Filmmaking in China

Der Pferdedieb

Tian Zhuangzhuang
China 1985 | 94 Min.
No Eng­lish trans­la­tion available.

Die Deng

Kun Jan-zhu, Lu Min
China 1976 | 50 Min.

No Eng­lish trans­la­tion available.

Die Kuzung

Yang Guan-hai
China 1960 | 30 Min.
No Eng­lish trans­la­tion available.

Li-Nationalität

Feng Jin
China 1957 | 50 Min.
No Eng­lish trans­la­tion available.