Robert Gardner

Altar of Fire

Robert Gardner
USA 1976 | 45 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Blunden Harbour

Robert Gardner
USA 1951 | 22 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Dead Birds

Robert Gardner
USA 1961-63 | 83 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Deep Hearts

Robert Gardner
USA 1979 | 50 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Forest of Bliss

Robert Gardner
USA 1986 | 90 Min. | 16 mm

No Eng­lish trans­la­tion available.

Ika Hands

Robert Gardner
USA 1988 | 58 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Marathon

Robert Gardner
USA 1965 | 28 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Mark Tobey

Robert Gardner
USA 1951 | 19 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Mark Tobey Abroad

Robert Gardner
USA 1973 | 28 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Rivers of Sand

Robert Gardner
USA 1974 | 85 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

Sons of Shiva

Robert Gardner
USA 1985 | 29 Min. | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.

The Nuer

Assistant, Robert Gardner

George Biedenbach
USA | 16 mm
No Eng­lish trans­la­tion available.